Paan on betel leaf – Mumbai, India

Mary Koruga Photography

Rajasthani women – Goa, India

Mary Koruga Photography

Marigolds – Mumbai, India

Mary Koruga Photography

Gateway of India – Mumbai, India

Mary Koruga Photography

Rajasthani mother and daughter carrying concrete Goa, India

Mary Koruga Photography

Motorbikes – Goa, India

Mary Koruga Photography